Disclaimer

De op het domein 'www.oranjewet.nl' aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Antea Group komen. De algemene voorwaarden van Antea Group zijn volledig van toepassing op gebruik van door Antea Group gemaakte en/of onderhouden websites.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea Group worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending